Coalitie CD&V – SPA-Groen in Nazareth-Eke.

 In de afgelopen verkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde CD&V 10 zetels en sp.a-Groen 3 zetels.

 Tussen de huidige coalitiepartners zijn gesprekken opgestart voor het vormen van een nieuwe coalitie voor de komende zes jaar.

 Deze avond is een akkoord bereikt over het voorstel dat is uitgewerkt door de kopstukken van beide partijen zodat de huidige coalitie wordt verder gezet in de nieuwe samenstelling. Met 13 van de 21 zetels en 60% van de stemmen haalt deze coalitie een comfortabele meerderheid.

 Er zal de komende zes jaar hard gewerkt worden om de programmapunten van beide partijen te realiseren en te werken aan de uitbouw van Nazareth als een verbindende, sociale, nabije, inwoner- en verenigingsactieve leefgemeente; als een dynamische en ecologisch duurzame, CO2-neutrale en mondiale gemeente; als een ondernemende gemeente en economisch knooppunt en als een mooie, veilige en toekomstgerichte landbouwgemeente.

 Dit willen we realiseren door:

 • Maximaal samen te werken met inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en buurten om mee vorm te geven aan zowel het gemeentelijk beleid als aan de gemeentelijke dienstverlening. De ontwikkeling van allerlei communicatie-, inspraak- en participatiemechanismen voor inwoners en gemeenteraadsleden wordt een belangrijk aandachtspunt.
 • Een uitermate sociaal beleid te voeren en zorg te verlenen aan kwetsbare inwoners. Wij zijn overtuigd van het solidariteitsprincipe en het kan niet dat de crisis afglijdt en terechtkomt op de schouders van de zwaksten.
 • Bijzondere aandacht te hebben voor de bescherming van de open ruimte door het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en zijn opvolger verder als referentiekader te hanteren. We realiseren het RUP Sterrenbos, de jeugdinfrastructuur en de ermee gepaard gaande grote groene ruimte in het centrum van de gemeente. Heel in het bijzonder willen we ook inzetten op het onderhoud van de groene publieke ruimtes in het kader van een professioneel groenbeleidsplan en het verder ontwikkelen van het speelweefsel.
 • De actuele uitdagingen inzake mobiliteit, wonen en veiligheid, gedurfd, consequent en prioritair verder aan te pakken.
 • Het gemeentelijk onderwijs verder te ontwikkelen als een voorbeeld van stimulerend, inclusief en divers onderwijs.
 • De inbreng van gemeentelijke mandatarissen en personeel in zowel intern gemeentelijke als in bovengemeentelijke verenigingen te versterken gelet op de diverse schaalgroottes die specifieke bekwaamheid veronderstellen.
 • De inwoners, gezinnen en bedrijven niet meer dan vandaag te belasten, maar verder in te zetten op de extra inkomens van nieuwe bedrijven en gezinnen.
 • De gemeentediensten uit te bouwen als voorbeeld van transparantie en nabijheid bij de inwoners. De dienstverlening van de gemeente en de gemeentelijke diensten aan de inwoners moeten klantvriendelijk en optimaal verlopen.
 • De inwoners, gezinnen en bedrijven niet meer dan vandaag te belasten. We zullen zuinig, duurzaam en efficiënt met de middelen omspringen.

Wat de verdeling van de politieke mandaten betreft, is volgende afgesproken:

 • Het ambt van burgemeester gaat naar huidig burgemeester Danny Claeys van CD&V.
 • CD&V levert drie andere schepenen (resp. Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester en Ivan Schaubroeck) en de voorzitter van het Bijzonder Comité van de sociale dienst die wordt toegevoegd aan het College van burgemeester en schepenen (Annemie De Gussem)
 • a-Groen levert de derde schepen (Peter Versnaeyen voor de eerste drie jaar en Dirk Vos voor de laatste drie jaar)
 • CD&V zoekt een voorzitter van de gemeenteraad.

 We willen de kiezer bedanken voor de steun en het vertrouwen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.